Spring til indhold

Kalender

Foreløbig aktivitetskalender 2024 for Hillerød Sejlklub

rdag den 27. April 2024

Bro i og standerhejsning. Vi mødes på anlægget klokken 9:00.Tovholder Henrik Kromann.

Vognmanden kommer kl 10:00. Standeren bliver hejst kl. 15:00

April måned

Klargøring af både

Tirsdag den 30. april 2024

Første tirsdagssejlads. Kapsejlads med joller og kølbåde. Skippermøde i klubhuset kl. 17:30. Starten går klokken 18:00

Torsdag den 2. Maj 2024

Første torsdagssejlads. Træningssejlads for seniorer og juniorer. Juniorer mødes på havnen kl. 16:30. Seniorer mødes på havnen kl. 17:00.

Lørdag den 4. maj og Søndag den 5. maj 2024 Crash-kursus i jollesejlads

Første weekend i maj måned holder klubben et intensivt jollekursus. Det er planen at sejle i Laserjoller, med et formiddagshold og et eftermiddagshold, hvis interessen er stor nok. Max deltagerantal per hold er 5. Tilmelding er bindende. Der aftales opfølgning på de efterfølgnende 2 tirsdage. Afslutning på kursus lørdag den 25. og søndag den 26. maj med jolleprøve.

Ud over praktisk sejlads vil der blive undervist i sejlteori, søvejsregler og sikkerhed.

Søndag den 2. juni 2024

Den årlige arbejdsdag, hvor alle klubber giver en hånd til vedligeholdelse af klubhus og anlæg.

Søndag den 9. juni 2024

Sommertur op langs Esrum Søs kyst med grill og hygge.Start klokken 10. Tovholder Ib Andersen

Lørdag-søndag den 15.-16. juni 2024

Sjælland rundt på indersiden.

Lørdag-søndag den 10.-11. August 2024

Lynæs 14 træf på Esrum Sø. Tovholder Michael Kreiberg / Ib Andersen

Søndag den 1. September 2024

Sø-regatta, alle både på vandet. Start klokken 14. Tovholder ??

Søndag den 15. September 2024

Klubmesterskab for seniorer. Første start klokken 11. Tovholder Ib Andersen.

Torsdag den 26. September 2024

Klubmesterskab for juniorer. Første start klokken 17. Tovholder ??

Lørdag den 5. Oktober 2024

Afrigning, bro op og standerstrygning. Start kl. 9:00. Tovholder Henrik Kromann

Tirsdag den 26. November 2024

Generalforsamling